Ustrój samorządu terytorialnego

Political system of local governement

2020L

Kod przedmiotu2421N1-UST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, 2016, s. 16-354
Literatura uzupełniająca
Uwagi