Etyka urzędnicza

Clerical ethics

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-ETYKAURZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawoznawstwo
Wymagania wstępnepodstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa
Opis ćwiczeń1. Etyka-przedmiot i stanowiska 2. Rozwój myśli etycznej 3.Metoda i przedmiot etyki 4. Pojęcia i zasady etyki
Opis wykładów1 Pojęcie etyki urzędniczej 2. Definiowanie urzędników 3.Etyczna profesjonalizacja urzędników. 4. Regulacje etyki urzędniczej
Cel kształceniazapoznanie z podstawowymi zasadami deontologicznymi obowiązującymi w administracji
Literatura podstawowaKowalewski S., Etyka zawodowa w administracji, Warszawa 2001; Etyka służby publicznej pod red., M. Kuleszy i M. Niziołek, Warszawa 2010; A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca1) J. Maxwell, Etyka, t. , , 2010, s. 2) M. Stout, Socjopaci są wśród nas, t. , , 2017, s.
Uwagi