Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE

Structural funds and the system of financing the Euro

2017L

Kod przedmiotu2421N2-FSISFPU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceFinanse publiczne
Wymagania wstępnewiedza z zakresu prawa finansów publicznych i prawa budżetowego
Opis ćwiczeńzapoznanie z systemem finansowania UE
Opis wykładówFinansowanie funkcjonowania systemu pomocowego UE
Cel kształceniaWiedza zdobyta na wykładzie jest wiedzą teoretyczną, która pozwala zrozumieć istotę i cel finansowania. Student zna rodzaje funduszy, rodzaje programów operacyjnych w ramach funduszy, wie jakie funkcje wypełniają instytucje biorące udział w procedurach. Dodatkowo student może pogłębić swoją wiedzę o materię podatkową w zakresie funduszy unijnych.
Literatura podstawowa1) Perkowski M., 2008r., "Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich", wyd. Wolters, 2) Lemonnier M., Kisiel Sz., 2010r., "Prawno - ekonomiczne aspekty funkcjonowania funduszy unijnych. Wybrane zagadnienia", wyd. UWM.
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi