Organy Unii Europejskiej

Bodies of the European Union

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-ORGAUNIIEU
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceInstytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń do przedmiotu.
Opis wykładów1. Pojęcie i zasady systemu instytucjonalnego UE. 2. Instytucje UE. 3. Instytucje prawodawcze UE. 4. Instytucje wykonawcze UE. 5. Wymiar sprawiedliwości UE. 6. Organy pomocnicze UE. 7. Organy krajowe w systemie instytucjonalnym UE.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z genezą, strukturą i bieżącym funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Historia wymiaru instytucjonalnego procesu integracji europejskiej. Typologia organow europejskich. Charakterystyka organów głównych (instytucji) UE. Prezentacja organów pomocniczych UE. Rola organów krajowych w systemie instytucjonalnym UE
Literatura podstawowa1) M. Sitek, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Wydawnictwo WSGE, 2010 2) J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006 3) P. Craig, G. De Burca, EU Law: Text, Cases & Materials, Oxford University Press, 2007
Literatura uzupełniająca1) M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C. H. Beck, 2008 2) A. Łazowski, A. Łabędzka, M. Szpunar, Prawo Unii Europejskiej. Pytania, kazusy, tabele, C. H. Beck, 2008 3) I. Kamiński, Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej: Praktyczny komentarz i przepisy, LexisNexis, 2004
UwagiBrak.