Prawo karne

Penal law

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-PKARN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznastwa
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych instytucji polskiego systemu prawa
Opis ćwiczeńBudowa Kodeksu karnego, zasady odpowiedzialności karnej, sankcje karne, poszczególne typy przestepstw.
Opis wykładówPrawo karne i jego rola w systemie prawa, źródła prawa karnego, zasadu prawa karnego i odpowiedzialności karnej, kary i środki penalne, poszczególne typy przestepstw.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie z polskim prawem karnym, a zwłaszcza z instytucjami polskiego prawa karnego.
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, wyd. C.H. Beck 2015 r., ss. 392. 2) W. Cieslak, Prawo karne. Zarys instytucji, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010r., ss. 413
Literatura uzupełniająca1) M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, t. 1, C.H. Beck, 2015, s. 1-455
Uwagi