Postępowanie karne

Criminal Proceedings

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-POSKAR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającewstęp do prawoznawstwa, prawo karne materialne, prawo konstytucyjne
Wymagania wstępneznajomość źródeł prawa w Polsce, znajomość zasad odpowiedzialności karnej oraz dyrektyw sądowego wymiaru kary
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie i cele postępowania karnego; Warunki dopuszczalności procesu; Rodzaje uczestników postępowania oraz ich rola w procesie, Zasady dokonywania ustaleń faktycznych w postępowaniu, Sposoby zabezpieczania prawidłowego toku postępowania; Struktura postępowania przygotowawczego oraz sądowego.
Cel kształceniaPrzekazanie informacji na temat struktury postępowania karnego i znaczenia każdego z jego stadiów i etapów. Wskazanie roli poszczególnych uczestników postępowania dla realizacji celów procesu. Przedstawienie prawnych możliwości dokonywania ustaleń istotnych z punktu widzenia zadań postępowania. Wskazanie gwarancji respektowania praw poszczególnych podmiotów uczestniczących w postępowaniu.Wykształcenie umiejętności poprawnej interpretacji przepisów karnoprocesowych i ich zastosowania do konkretnych stanów faktycznych.
Literatura podstawowa1) T.Grzegorczyk, J.Tylman, , Polskie postępowanie karne, Warszawa, 2014 2) S.Waltoś, P.Hofmański,, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa, 2016 3) K.Dudka, H.Paluszkiewicz,, Postępowanie karne, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi