Prawne aspekty bioetyki

Legal aspects of bioethics

2017L

Kod przedmiotu2421N2-PRAWASPBI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawoznawstwo; teoria i filozofia prawa
Wymagania wstępneogólna znajomość zasad prawnych i etyki społecznej
Opis ćwiczeńAnaliza prawnych aspektów bioetyki, z uwzględnieniem aktów prawa krajowego i międzynarodowego w odniesieniu do konkretnych problemów i zjawisk, które pojawiają się w społeczeństwach wysoko rozwiniętych. Pozwola to zdobyć podstawy prawniczej wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymagającej rozwijania szczegółowej regulacji prawnej.
Opis wykładówPoznanie prawnych aspektów bioetyki związanych z rozwojem społeczeństw wysoko rozwiniętych. Przybliżenie zjawisk wynikających z przemian w życiu społecznym mających swe odzwierciedlenie w problemach prawnych. Zrozumienie konieczności posiadania ogólnej i specjalistycznej wiedzy prawniczej, która wymaga wcześniejszego poznania zagrożeń, które wymagają szczegółowej regulacji prawnej.
Cel kształceniaPoznanie zasad i wartości chronionych prawem krajowym i międzynarodowym wiążących się z nowymi zjawiskami odnoszącymi się do problemów życia indywidualnego i społecznego
Literatura podstawowa1) Biuro Analiz Sejmowych, Konstytucyjna formuła ochrony życia", wyd. Kancelaria Sejmu, t.Druk sejmowy 993, , Kancelaria Sejmu, 2007r. 2) Nowicka M,, "Etyka a transplantacje", PWN, 2003r. 3) Twardowski T., A.Michalska, "Dylematy współczesnej biotechnologii z perspektywy biotechnologa i prawnika", TNOiK, 2000r. 4) Chełstowski J., "Dylematy współczesnych badań biomedycznych. Nadzieje i zagrożenia", Siedlce, 2000r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi