Prawo Cywilne

Civil Law

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-PRCyw
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńBRAK
Opis wykładówPojęcie prawa cywilnego, istota stosunku cywilnoprawnego (podmioty, przedmiot, treść), czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, terminy zawite, własność, posiadanie i dzierżenie, zobowiązanie, szkoda, źródła zobowiązań, wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań, ogólna charakterystyka wybranych umów (sprzedaż, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie, leasing, pożyczka, kredyt bankowy, rachunek bankowy, o dzieło, zlecenie, ubezpieczenie). papiery wartościowe.
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego
Literatura podstawowaA. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel, "Prawo cywilne - zarys wykładu" 2009, wyd. Oficyna
Literatura uzupełniająca1) P. Kubiński, A. Wołoszko, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, wyd.Szczytno 2012r,
UwagiBRAK