Prawo przedsiębiorstw publicznych

Public undertaking law

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-PRWOPRZPU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne, prawo administracyjne, prawo handlowe.
Wymagania wstępnezdane egzaminy z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńĆwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstw komunalnych spółek z udziałem Skarbu Państwa a także spółek z udziałem jednostek samorzadu terytorialnego
Opis wykładówWykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami ogólnymi dotyczącymi funkcjonowania Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w ramach gospodarki rynkowej jako jednego z podmiotów prowadzących działalność w sferze gospodarczej
Cel kształceniaZapoznanie studenta z funkcjonowanie przedsiębiorstw publicznych w Polsce.
Literatura podstawowaA. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2015, Wyd. C.H. Beck, 1018 s. K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, 546 s. Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, t. 2 Warszawa 2012, Wyd. C.H. Beck, 1146 s. Prawo handlowe, red S. Włodyka, t. 1, Warszawa 2012, Wyd CH Beck, s. 1444 Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W.J. Katner, Warszawa 2014 C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002 M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008 W. Gonet, Spółki komunalne, Warszawa 2007. J.J. Zięty, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi