Seminarium

Masters seminar

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-SEMMAG-UL1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi