System organów prawnych UE

Legal system of the EU

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-SYSOPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaJ. Barcz, A. Wyrozumska, M. Górka, 2012r., "Instytucje i prawo UE. Podręcznik dla kierunków prawa i zarządzania", wyd. Lexis Nexis, 2) J. Sozański, 2010r., "Prawo UE po Traktacie Lizbońskim", wyd. Poznań.
Literatura uzupełniająca
Uwagi