Praktyki zawodowe

Professional practice

2017L

Kod przedmiotu2421NJ-PZAW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne, Prawo karne, Prawo administracyjne, Prawo handlowe
Wymagania wstępneStudenci powinni mieć wiedzę z zakresu prawa z przedmiotów realizowanych na studiach prawniczych od I do III roku studiów.
Opis ćwiczeńObserwacja czynności, przebiegu procesów w organach wymiaru sprawiedliwości, instytucjach i urzędach adm., przygotowywanie projektów dokumentów, pism procesowych, orzeczeń, dyskusja, analiza przypadków (rozwiązywanie kazusów)
Opis wykładówBrak wykładów
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykonywania zawodów wymagających znajomości zasad stosowania i wykładni przepisów prawa.
Literatura podstawowaLiteratura zalecana przez indywidualnego opiekuna praktyki
Literatura uzupełniająca
Uwagi