Przedmiot specjalizacyjny

2020L

Kod przedmiotu2421N2-AMZ-PSR2L-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi