Etyka urzędnicza

Clerical ethics

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-ETYKAURZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawoznawstwo
Wymagania wstępnepodstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa
Opis ćwiczeń1. Etyka-przedmiot i stanowiska 2. Rozwój myśli etycznej 3.Metoda i przedmiot etyki 4. Pojęcia i zasady etyki
Opis wykładów1 Pojęcie etyki urzędniczej 2. Definiowanie urzędników 3.Etyczna profesjonalizacja urzędników. 4. Regulacje etyki urzędniczej
Cel kształceniazapoznanie z podstawowymi zasadami deontologicznymi obowiązującymi w administracji
Literatura podstawowa1) Kowalewski S, Etyka zawodowa w administracji, -, 2001
Literatura uzupełniająca1) M. Stout, Socjopaci są wśród nas, 2017r., tom 2) J. Maxwell, Etyka, 2010r., tom
Uwagi