Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE

Structural funds and the system of financing the Euro

2019L

Kod przedmiotu2421N2-FSISFPU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Perkowski M., 2008r., "Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich", wyd. Wolters, 2) Lemonnier M., Kisiel Sz., 2010r., "Prawno - ekonomiczne aspekty funkcjonowania funduszy unijnych. Wybrane zagadnienia", wyd. UWM.
Literatura uzupełniająca
Uwagi