Język obcy specjalistyczny

Foreign language specjalists

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-JOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaH. Sierocka,Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, Warszawa 2014; A. Konieczna-Purchała, Practical English for Lawyers, Warszawa 2014.
Literatura uzupełniająca
Uwagi