Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach administracyjnych

2019L

Kod przedmiotu2421N2-OTKWSA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studenta z szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi administracji.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest poszerzenie wiedzy w zakresie wybranej instytucji prawa lub administracji.
Literatura podstawowa1) Wojtyczek Krzysztof, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce, t. brak , Warszawa , 2013, s. 289 2) Bosek Leszek, Wild Mikołaj, Kontrola konstytucyjności prawa : zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne : komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych : wzory pism procesowych, t. brak , C.H.Beck, 2014, s. 459
Literatura uzupełniająca1) M. Dąbrowski , wyd. WPIA UWM, Domniemanie zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, 2017r., tom brak, 368s.
UwagiStudent wybiera dwa fakultety z listy.