Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and execution Proceedings in Administration

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PAIE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Wierzbowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, 2017 2) T. Woś, Postępowanie administracyjne, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi