Prawo konstytucyjne

Constitutional law

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PKONST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa , Liber, 2015, s. 13-423
Literatura uzupełniająca
Uwagi