Prawne aspekty bioetyki

Legal aspects of bioethics

2019L

Kod przedmiotu2421N2-PRAWASPBI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Biuro Analiz Sejmowych, Konstytucyjna formuła ochrony życia", wyd. Kancelaria Sejmu, t.Druk sejmowy 993, , Kancelaria Sejmu, 2007r. 2) Nowicka M,, "Etyka a transplantacje", PWN, 2003r. 3) Twardowski T., A.Michalska, "Dylematy współczesnej biotechnologii z perspektywy biotechnologa i prawnika", TNOiK, 2000r. 4) Chełstowski J., "Dylematy współczesnych badań biomedycznych. Nadzieje i zagrożenia", Siedlce, 2000r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi