Prawo umów handlowych

Law of commercial contracts

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PRAWOUMOWH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mirosław Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. , t. 5, C.H. Beck, 2017 2) Andrzej Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe , Wolters Kluwer, 2018 3) Andrzej Kidyba (red.), Pozakodeksowe umowy handlowe , Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi