Prawo przedsiębiorstw publicznych

Public undertaking law

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PRWOPRZPU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne, prawo administracyjne, prawo handlowe.
Wymagania wstępnezdane egzaminy z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńĆwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstw komunalnych spółek z udziałem Skarbu Państwa a także spółek z udziałem jednostek samorzadu terytorialnego
Opis wykładówWykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami ogólnymi dotyczącymi funkcjonowania Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w ramach gospodarki rynkowej jako jednego z podmiotów prowadzących działalność w sferze gospodarczej
Cel kształceniaZapoznanie studenta z funkcjonowanie przedsiębiorstw publicznych w Polsce.
Literatura podstawowa1) A.Kidyba, Prawo handlowe, t. 1, Beck, 2017, s. 1044 2) K.Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, t. 1, LexisNexis, 2008, s. 552 3) S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, t. 1-21, Beck, 2012, s. 1709 4) W.J. Katner, Prawo cywilne i handlowe w zarysie, t. 1, WoltersKluwer, 2017, s. 550 5) R. Hauser, Publiczne prawo gospodarcze. System, prawa administracyjnego, t. 8B, BECK, 2013, s. 982 6) C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, t. 1, Wolters Kluwer, 2002, s. 321 7) M. Szydło, Ustwa o gospodarce komunalnej. Komentarz, t. 1, WoltersKluwer, 2008, s. 558 8) W. Gonet, Spółki Komunalne, t. 1, LexisNexis, 2007, s. 192 9) J.J. Zięty, Ustawa o gopsodarce komunalnej. Komentarz, t. 1, BECK, 2012, s. 250
Literatura uzupełniająca1) S.Sołtysiński, wyd. BECK, Prawo spółek kapitałowych. System prawa prywatnego, 2016r., tom 17B, 1200s. 2) D.Wacinkiewicz, wyd. BECK, Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych, 2016r., tom 1, 540s.
Uwagi