Publiczne prawo konkurencji

Public competition law

2019L

Kod przedmiotu2421N2-PUBLPRAKO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Strzyczkowski, Publiczne prawo gospodarcze, LexisNexis, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi