Technologie informatyczne

Computer technologies

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-TECHI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Waldemar Węglarz, Word 2010. Praktyczny kurs, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi