Zasady ustroju politycznego państwa

The principles of state political system

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-ZASUSPP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Wolters Kluwer, 2009 2) J. Kuciński, W. Wołpiuk,, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., wyd. Wolters Kluwer, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi