Administracja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Filia w Ełku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy prawoznawstwa
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Historia ustroju i prawa w Polsce
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Nauka o państwie
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawo rzymskie publiczne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Socjologia i metody badań socjologicznych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
System organów ochrony prawnej
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia administracji
0
EGZ
Wykład
30
Nauka o administracji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Fakultet
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fakultet
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Historia doktryn politycznych i prawnych
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Logika prawnicza
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Patologia w administracji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Techniki negocjacji i mediacji w administracji
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wprowadzenie do prawa kanonicznego
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka
0
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
23,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Konstytucyjny system organów państwowych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mikroekonomia
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Prawo administracyjne I
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Fakultet
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawa człowieka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Prawo cywilne z umowami w administracji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Prawo karne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Statystyka i demografia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka 2
4
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Makroekonomia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Prawo administracyjne II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Europejskie prawo gospodarcze
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fakultet
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fakultet
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawo międzynarodowe publiczne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawo wykroczeń
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Proseminarium
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Ustrój samorządu terytorialnego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wybrane problemy prawa kanonicznego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka 3
4
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Postępowanie administracyjne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Publiczne prawo gospodarcze
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Legislacja administracyjna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Postępowanie cywilne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawo finansowe i finanse publiczne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Prawo pracy i prawo urzędnicze
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Prawo zamówień publicznych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium dyplomowe I: Prawo administracyjne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka 4
4
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fakultet
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fakultet
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Postępowanie egzekucyjne w administracji
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Praca licencjacka
10
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
0
Seminarium dyplomowe II: Prawo administracyjne
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0