Administracja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Filia w Ełku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Administracja

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy prawoznawstwa
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Historia ustroju i prawa w Polsce
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nauka o państwie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo rzymskie publiczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Socjologia i metody badań socjologicznych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
System organów ochrony prawnej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,5
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,25

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
0
II - Podstawowe
Historia administracji
1,5
Nauka o administracji
2
III - Kierunkowe
Fakultet
3
Fakultet
3
Historia doktryn politycznych i prawnych
1,5
Logika prawnicza
2
Patologia w administracji
2
Techniki negocjacji i mediacji w administracji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do prawa kanonicznego
2
VI - Praktyka
Praktyka
9
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
0
Wychowanie fizyczne
0
II - Podstawowe
Konstytucyjny system organów państwowych
3
Mikroekonomia
2,5
Prawo administracyjne I
2,5
III - Kierunkowe
Fakultet
3
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
2
Prawa człowieka
3
Prawo cywilne z umowami w administracji
3
Prawo karne
3
Statystyka i demografia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VI - Praktyka
Praktyka 2
4
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
0
II - Podstawowe
Makroekonomia
3
Prawo administracyjne II
4
III - Kierunkowe
Administrowanie zasobami naturalnymi środowiska
0
Europejskie prawo gospodarcze
2
Fakultet
3
Fakultet
3
Prawo międzynarodowe publiczne
2
Prawo wykroczeń
2
Proseminarium
1
Ustrój samorządu terytorialnego
2
Wybrane problemy prawa kanonicznego
2
VI - Praktyka
Praktyka 3
4
SUMA
28,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
0
II - Podstawowe
Postępowanie administracyjne
4
Publiczne prawo gospodarcze
0
III - Kierunkowe
Legislacja administracyjna
2
Postępowanie cywilne
0
Prawo finansowe i finanse publiczne
0
Prawo pracy i prawo urzędnicze
4
Prawo zamówień publicznych
0
Seminarium dyplomowe I: Prawo administracyjne
3
VI - Praktyka
Praktyka 4
4
SUMA
17,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet
0
Fakultet
3
Fakultet
0
Postępowanie egzekucyjne w administracji
0
Praca licencjacka
0
Prawo oświatowe
3
Seminarium dyplomowe II: Prawo administracyjne
8
SUMA
14,0