Język angielski

English

2017L

Kod przedmiotu2700S1-ANG
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, "Właściwa dla wybranego przedmiotu".
Literatura uzupełniająca
Uwagi