Język angielski

2018L

Kod przedmiotu2700S1-ANG1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, New English File. Upperintermediate, Oxford University Press, 2008 2) M. Vince, First Certificate Language Practice, Macmillan, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi