Ergonomia

Ergonomics

2017Z

Kod przedmiotu2700S1-ERG
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówErgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ergonomia pracy stojącej i siedzącej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) Batogowska A., Podstawy ergonomii , Olsztyn, 1998 2) Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Warszawa, 2007 3) Górska E.,Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Warszawa, 1998 4) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów, Poznań, 2006
Literatura uzupełniająca1) Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii. , Wydawnictwo PWN, 2002
Uwagi