Etykieta

Etiquette

2017Z

Kod przedmiotu2700S1-ETK
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWiedza o społeczeństwie
Wymagania wstępneWiedza o społeczeństwie w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeńBrak.
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vivre’u (powitania, spotkania towarzyskie, zaproszenia, wizytówki) oraz etykiety biznesowej (dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania), szczególnie w zakresie przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto scharakteryzowana zostanie tytulatura obowiązująca na uczelniach wyższych. Omówione zostaną podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscach publicznych. W dalszej części podjęte zostaną zagadnienia związane z wyraźnym rozróżnieniem 3 zakresów etykiety: codziennej, biznesowej (urzędniczej) i dyplomatycznej. Wprowadzone zostaną także zakresy etykiety stołów „zasiadanych” i przyjęć stojących.
Cel kształceniaEtykieta, savoir-vivre, „bon ton”, dyplomacja to pojęcia, za pomocą których definiujemy zachowania ludzkie w różnych momentach. Istotą zajęć jest próba połączenia trudnej teorii sztuki dyplomacji (trudnej na poziomie zaawansowanym) z praktyką w zakresie zasad postępowania w różnych sytuacjach: towarzyskich, biznesowych, prywatnych.
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., 2008 r., "Savoir-vivre dla zaawansowanych", wyd. KDC, 2) Bortnowski A., 2009 r., "Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty", wyd. Adam Marszałek, 3) Kuspys P., 2012 r., "Savoir vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu", wyd. Zysk i S-ka, 4) Krajski S., 2011 r., "Savoir vivre. 250 problemów", wyd. SGK Agencja, 5) Morawski K., 2009 r., "Savoir Vivre", wyd. Printex, 6) Pachter B. , 2008 r., "Biznesowy savoir-vivre", wyd. Helion.
Literatura uzupełniająca1) Rothschild N., Savoir-vivre XXI wieku, t. , wyd. Zysk i S-ka, 2006, s. 2) Sawicka E., Savoir-vivre. Podręcznik dobrych manier, t. , wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008, s.
UwagiBrak.