Ochrona własności intelektualnej

Intelelcual property protection

2017Z

Kod przedmiotu2700S1-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Pojęcie własności intelektualnej. Podmioty prawa własności intelektualnej. treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenie praw autorskich(plagiat i piractwo intelektualne).
Cel kształceniaZapoznanie studenta z regulacjami w zakresie prawa własności intelektualnej - zasadami, pojęciami, wybranymi procedurami.
Literatura podstawowa1) J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków, 2005 2) E. Nowińska, U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca1) , , ,
UwagiBrak