Wychowanie fizyczne

2018Z

Kod przedmiotu2700S1-WF
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowabrak
Literatura uzupełniająca
Uwagi