Język obcy

2018Z

Kod przedmiotu2700XX-JO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaRóżni autorzy, "Właściwa dla wybranego przedmiotu".
Literatura uzupełniająca
Uwagi