Europejskie prawo gospodarcze

Economic law of the EU

2018L

Kod przedmiotu2721S1-EPG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Cieśliński (red.), "Wspólnotowe prawo gospodarcze", t. 1, wyd. CH Beck, Warszawa 2009, 2) A. Cieśliński (red.), "Wspólnotowe prawo gospodarcze", t. 2, wyd. CH Beck, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca
Uwagi