Europejskie prawo gospodarcze

Economic law of the EU

2018L

Kod przedmiotu2721S1-EPG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Cieśliński (red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. 1, wyd. CH Beck, 2009 2) A. Cieśliński (red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. 2, wyd. CH Beck, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi