Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Institutions and sources of European Union law

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-IZPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Barcz, A. Wyrozumska, M. Górka, Instytucje i prawo UE. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, LexisNexis, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi