Konstytucyjny system organów państwowych

Constitutional system of state organs

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-KSOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki , "Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu",, wyd. Liber, , 2011 2) M. Grzybowski (red.), , "Prawo konstytucyjne", , wyd. Temida 2., 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi