Konstytucyjny system organów państwowych

Constitutional system of state organs

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-KSOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki , 2011r., "Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu", wyd. Liber, 2) M. Grzybowski (red.), 2009r., "Prawo konstytucyjne", wyd. Temida 2.
Literatura uzupełniająca
Uwagi