Legislacja administracyjna

2019Z

Kod przedmiotu2721S1-LA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Bąkowski, "Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej", wyd. Prescom, Wrocław 2010; 2) L. Grzonka, "Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych", Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca
Uwagi