Logika prawnicza

2017L

Kod przedmiotu2721S1-LP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński, 1) Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2005; 2) T. Widła, D. Zienkiewicz, Logika, Beck 2011; 3) J. Gregorowicz, Zarys logiki dla prawników, Wyd. U.Ł. Łódź 1980. , Warszawa, 2005 2) T. Widła, D. Zienkiewicz, Logika, Beck, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi