Makroekonomia

Macroeconomics

2018L

Kod przedmiotu2721S1-MAK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi