Makroekonomia

Macroeconomics

2018L

Kod przedmiotu2721S1-MAK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaR. Milewski, E. Kwiatkowski, 2008r., "Podstawy ekonomii", wyd. WN PWN
Literatura uzupełniająca
Uwagi