Mikroekonomia

Macroeconomics

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-MIK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Rekowski , Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft, 2009 2) D.Begg, Mikroekonomia, PWE, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi