Mikroekonomia

Macroeconomics

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-MIK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneZnajomość podstaw matematyki i ekonomii
Opis ćwiczeńPrawa rynku; Determinanty zachowań konsumenta; Warunki optymalizacji efektywności w przedsiębiorstwie; Znaczenie rodzaju rynku dla konsumenta i wytwórcy.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii; Wprowadzenie do mikroekonomii; Rynek i jego elementy; Podstawy ekonomicznych decyzji konsumenta; Podstawy decyzji ekonomicznych producenta; Koszty produkcji; Przedsiębiorstwo w konkurencji doskonałej; Przedsiębiorstwo na rynku monopolistycznym; Rodzaje dóbr a elastyczność.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zrozumienie praw mikroekonomicznych ułatwiających podejmowanie ekonomicznie sprawnych działań w zakresie wytwarzania i konsumpcji dóbr i usług. Zadaniem przedmiotu jest wytworzenie w słuchaczach umiejętności wykorzystania funkcji aplikacyjnej ekonomii (na podstawie praw wynikłych z funkcji poznawczej) do praktyki zarządzania kapitałem. Studenci administracji posiądą wiedzę w zakresie problematyki zaspokajania ludzkich potrzeb (jednostek i zbiorowości), stwarzania ekonomicznych przesłanek wzrostu dobrobytu społecznego i satysfakcji ekonomicznej z możliwości podnoszenia poziomu korzystania z dóbr i usług.
Literatura podstawowa1) M. Rekowski , Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft, 2009 2) D.Begg, Mikroekonomia, PWE, 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak