Nauka o administracji

2017L

Kod przedmiotu2721S1-NOA
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępneZnajmość siatki pojęć z zakresu prawoznawstwa
Opis ćwiczeńMetody i techniki działania administracji, Zagadnienia podstawowe polityki administracyjnej. Polityka wobec administracji publicznej. Administracja a etyka. Biurokratyzm - cechy zjawiska, sposoby eliminowania. Polityka wdrażania postępu techniczno-organizacyjnego.
Opis wykładówPojęcie nauki o administracji. Koncepcje badawcze nauki o administracji. Klasyczna triada nauk administracyjnych. Narodowe modele administracji publicznej. Definicje administracji publicznej. Podstawowe funkcje administracji publicznej. Etapy rozwoju nauki administracji, Struktura organizacyjna instytucji - zasady organizacji stanowisk pracy, Decyzja w systemie działania administracji publicznej, Doradztwo w administracji publicznej, Kontrola w administracji.
Cel kształceniaWskazanie problematyki istoty administracji, jej organizacji, funkcjonowania i rezultatów
Literatura podstawowa1) Z. Leoński, "Nauka administracji", Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca1) Z. Cieślak, Nauka o administracji, LexisNexis, 2012
Uwagi-