Nauka o państwie

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-NOP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z historii i wiedzy o społeczeństwie
Opis ćwiczeńDefinicja państwa, informacje wprowadzające.Państwo jako organizacja terytorialna.Ludność państwa; charakterystyka poszczególnych kategorii ludności: obywatele, cudzoziemcy i apatrydzi.Pojęcie wolności, praw i obowiązków jednostki w państwie. Analiza przepisów II rozdziału Konstytucji RP. Maxa Webera “Polityka jako zawód i powołanie” - polityczność państwa.Państwo a prawo.
Opis wykładówWyjaśnienie pojęcia "państwo", genezy państwa. Charakterystyka cech i zasad funkcjonowania aparatu państwa. Typy państwa i jego formy.Państwo a partie polityczne, organizacje społeczne, związki wyznaniowe i samorządy.Wybory jako forma legitymizacji władzy. Deformacje wyników wyborczych – gerrymandering.
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych pojęć z zakresu nauki o państwie, ukazanie specyfiki i znaczenia tej organizacji oraz statusu jednostki w państwie
Literatura podstawowa1) P. Winczorek, "Nauka o państwie", wyd. Liber, Warszawa 2011; 2) J. Kuciński, "Nauka o państwie i prawie", wyd. ALMAMER, Warszawa 2008; 3) S. Sagan, "Nauka o państwie współczesnym", wyd. LexisNexis, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
Uwagi-