Nauka o państwie

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-NOP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznawstwa
Wymagania wstępneznajomość pojęć z prawoznawstwa
Opis ćwiczeńMetody i techniki działania administracji, Zagadnienia podstawowe polityki administracyjnej. Polityka wobec administracji publicznej. Administracja a etyka. Biurokratyzm - cechy zjawiska, sposoby eliminowania. Polityka wdrażania postępu techniczno-organizacyjnego.
Opis wykładówPojęcie nauki o administracji. Koncepcje badawcze nauki o administracji. Klasyczna triada nauk administracyjnych. Narodowe modele administracji publicznej. Definicje administracji publicznej. Podstawowe funkcje administracji publicznej. Etapy rozwoju nauki administracji. Struktura organizacyjna instytucji - zasady organizacji stanowisk pracy, Decyzja w systemie działania administracji publicznej, Doradztwo w administracji publicznej, Kontrola w administracji.
Cel kształceniaWskazanie pojęć oraz istoty administracji, jej organizacji, funkcjonowania i rezultatów.
Literatura podstawowa1) Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca1) Z.Cieślak, Nauka administracji, Warszawa, 2012
Uwagi-