Prawo administracyjne I

Administrative law I

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-PAI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski (red.), "Prawo administracyjne", Warszawa, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi