Prawo administracyjne II

Administrative law II

2018L

Kod przedmiotu2721S1-PAII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Z. Dunikowska, Prawo administracyjne materialne, Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi