Postępowanie cywilne

2019Z

Kod przedmiotu2721S1-PC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaE. Marszałkowska-Krześ (red), Postępowanie cywilne, aktualne wydanie P. Cioch, Nowińska, Postępowanie cywilne, aktualne wydanie H. Pietrzykowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, aktualne wydanie H. Pietrzykowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, aktualne wydanie
Literatura uzupełniająca
Uwagi