Prawo cywilne z umowami w administracji

Civil law with contracts in administration

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-PCZUW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel, Prawo cywilne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, 2012 2) P. Kubiński, Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego. Zarys wykładu, UWM, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi