Postępowanie egzekucyjne w administracji

2019L

Kod przedmiotu2721S1-PEwA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka , "Administracyjne postępowanie egzekucyjne", TNOiK, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi