Prawo finansowe i finanse publiczne

2019Z

Kod przedmiotu2721S1-PFiFP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaBogumił Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer
Literatura uzupełniająca
Uwagi