Praca licencjacka

2019L

Kod przedmiotu2721S1-PLIC
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaZgodnie z wybranym tematem, "pracy licencjackiej".
Literatura uzupełniająca
Uwagi