Praca licencjacka

2019L

Kod przedmiotu2721S1-PLIC
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, Zgodnie z wybranym tematem, "pracy licencjackiej"., brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi